#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Dokumenty, zveřejňované na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Jezdkovice, Jezdkovice č.p. 32, 747 55 Litultovice v úředních hodinách a na webových stránkách obce: www.jezdkovice.cz/urad-obce/finance-obce-svazku-a-prispevkove-organizace/

 

OBEC JEZDKOVICE

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE

SVAZEK PRO PROVOZ SKUPINOVÉHO VODOVODU LITULTOVICE

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HVOZDNICE

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ OPAVSKO