#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo EU

Vážení spoluobčané,

Obec Jezdkovice zrealizovala projekt Změna šrotovníku na klubovnu, který je spolufinancován Evropskou unií. Na základě tohoto projektu vzniklo veřejné víceúčelové zázemí pro poskytování aktivit širokého spektra (sociální, vzdělávací, volnočasové, kulturní, zájmové apod.), tj. komunitní centrum.

Cílem projektu bylo zejména (1) vytvořit zázemí pro poskytování sociálních, vzdělávacích, volnočasových, kulturních a zájmových aktivit typických pro jednotlivé komunity v obci Jezdkovice s přesahem do obcí z nejbližšího okolí, kdy členové jednotlivých komunit se podílejí na řízení a tvorbě programu komunitního centra, rozhodují o jeho směřování apod.; (2) zvýšit kvalitu a dostupnost komunitního dění v obci, stejně tak (přinejmenším) základního sociálního poradenství, což by mělo mít za následek pozitivní vliv na cílové skupiny projektu. Vybudované zázemí nabídne soubor aktivit, který umožní cílovým skupinám projektu zůstat a žít v přirozeném prostředí (prevence nákladné institucionální péče, ztráty bydlení vlivem exekuce na nemovitost atd.); (3) snížit počet osob v jednotlivých cílových skupinách projektu, zejména pak ve skupině osob sociálně vyloučených či osob ohrožených sociálním vyloučením; (4) poskytnout osobám v jednotlivých cílových skupinách projektu možnost změny svého životního stylu, poskytnout jim možnost starat se více a lépe o sebe sama, o svou rodinu, respektive poskytnout takovou možnost, na základě které bude u jednotlivých osob docházet k omezování sociálně patologických jevů (nezdravý životní styl, nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů, předpisů, které ve svém důsledku může vést k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije či pracuje apod.).

Výsledkem projektu je provedení stavebních prací a úprav objektu občanské vybavenosti, na základě kterých vznikly prostory komunitního centra v objektu na adrese Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice. V prostorách nového komunitního centra se tak budou moci scházet členové jednotlivých komunit obce, současně bude v prostorách komunitního centra nabízeno (přinejmenším) základní sociální poradentství zaštítěné kvalifikovanou osobou - odborným sociálním pracovníkem.

Ukončení realizace projektu červen 2020.

 

plakát A3