#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo MSK

Vážení spoluobčané,

projekt "Změna šrotovníku na klubovnu - III. etapa" řešil  – obnovu budovy zámku dle PD a platného stavebního povolení, jednalo se o realizaci III. etapy, obnovu fasády na severozápadním křídle zámku.

Objekt byl rekonstruován z tradičních materiálů při použití standardních postupů. Zděné konstrukce byly prováděny z cihel plných pálených na vápennou maltu. Provedla se sanace a úprava venkovních říms. Obnovily se venkovní strany stěn, byly vysekány degradované cihly, došlo k vyspravení stávajícího venkovního smíšeného zdiva. Plochy se dorovnaly nanesením jádrové omítky z trasového vápna tl. 15 – 30 mm, jemné štukové omítky z trasového vápna tl. 3 mm o zrnu 0,1 mm.

Provedla se oprava a doplnění zdiva a střešní římsy vč. krytiny. Nové omítky respektují nerovnosti stávajícího zdiva. Cílem projektu bylo odvracení nevratných procesů a zabránění následným škodám. Došlo k celkovému zlepšení vzhledu kulturní památky a také obce  s ohledem na dominantní polohu zámku v centru obce. Došlo k záchraně významného kulturního dědictví pro další generace. Tento projekt přispěl k našemu společnému úsilí, jehož záměrem bylo zachování kulturní památky a tím také rozvíjení regionu v Moravskoslezském kraji.

 

Ukončení realizace projektu: 31.12.2020

 

publicita šrotovník III.