#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Rozpočet

 

Rozpočet na rok 2021

 

Závěrečný účet a přílohy

 

Závěrečný účet za rok 2020

 

- Finanční výkaz

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha

- Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření

- Zpráva o hospodaření za rok 2020