#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo msklogo EU logo MŽP

 

Vážení spoluobčané,

Obec Jezdkovice zrealizovala projekt Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa. V rámci projektu bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy, výměna oken a rekuperace. Účelem projektu je snížit náklady na energie.

Došlo k výměně sklepních oken, zvětšení 3 stávajících oken. otvorů a vybourání 1 nového okna v nově navrhovaných místnostech, v SV části půdy byla odstraněna stávající podlaha až na záklop a vyměněny 2 stávající okna ve štítové zdi, která byla nahrazena okny novými. Nová podlaha v půdním prostoru byla zateplena ve všech nově zřízených místnostech v SV části 1. NP. Fasáda nezateplených části objektu vč. soklu opatřena zateplovacím systémem. Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.

Účelem projektu byla instalace vzduchotechniky, která řeší interní mikroklima v nově vzniklých prostorách místnosti v objektu školky. Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 446 572,- Kč.

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu na podporu financování akcí s podporou EU ve výši 385 000,- Kč.

Ukončení projektu: srpen 2019

 

plakát 5aplakát 5b

 

zateplení mšzateplení mš

zateplení mšzateplení mš

zateplení mšzateplení mš