#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

EUZemNPO

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží - 2. etapa".

 

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

 

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

Příjem dotace:

Záměr: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Zpracovatel projektové dokumentace: WMA architekti s.r.o.

Dodavatel: K2 STAVEBNÍ MORAVIA S.R.O.

Místo realizace: Jezdkovice

Celkové náklady: 2.346.050,74 Kč

Dotace: 1.122.000 Kč

Termín ukončení realizace: 30.11.2022

Cíl akce: předmětem akce je rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže. Opravou nádrže dojde k obnovení původní funkce, tj. akumulace vody pro případ potřeby užítkové vody pro obec.

 

 

 

publicitapublicita