#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Valná homada DSO Opavsko na svém zasedání dne 28.11.2016 rozhodla, že DSO Opavsko bude zrušeno. Došlo k zrušení a zániku svazku.

Dokumenty, zveřejňované na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě Jezdkovice a na webových stránkách obce: www.jezdkovice.cz/urad-obce/finance-obce-svazku-a-prispevkove-organizace/

Do zveřejněných dokumentů je možno nahlédnout na obecním úřadě Hradec nad Moravicí v úředních hodinách.

 

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ OPAVSKO

 

Rozpočet
 

Rozpočet na rok 2017

 

Závěrečný účet a přílohy
 

Závěrečný účet za rok 2016

 

- Rozvaha

- výkaz FIN

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření