#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo msk

 

Vážení spoluobčané,
Obec Jezdkovice zrealizovala projekt "Rekonstrukce komunikací v obci Jezdkovice". V rámci projektu byly zrekonstruovány části místních komunikací v obci Jezdkovice.

Stavba řešilarekonstrukci krytů dvou stávajících vozovek a zpevněných ploch stávajících komunikací v současném šířkovém a výškovém uspořádání. Odfrézování původního asfaltového krytu vytěženého materiálu bylo použito zpět pro vyrovnání. Oprava stávajícího výtokového čela dešťové kanalizace, došlo k osazení obrub a položení nové podkladní vrstvy vozovky z asfaltové směsi.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019" ve výši 159 000,- Kč.

Realizace projektu: do 31.12.2019

rekonstrukce komunikací, plakát