#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V průběhu realizace projektu došlo k restaurování 3 ks kamenných erbů, které se nacházejí na hlavním schodišti zámku. Jedná se o tři samostatné kamenné desky s reliéfním sochařsky zpracovaným rodovým znakem Sedlnických z Choltic, posledních držitelů panství mezi léty 1821 - 1945. Restaurování proběhlo bez nutností dílo demontovat. Před zahájením prací proběhl restaurátorský průzkum a na jeho základě proběhlo očištění povrchu. Chybějící detaily a mechanické poškození byly opraveny restaurátorským tmelem. Následně byla provedena plastická a barevná retuš na nových tmelech.

 

Realizace projektu září až listopad 2013

 

Dotace:   Ministerstvo kultury ČR   51 000,- Kč

              Obec Jezdkovice             12 250,- Kč

Celkové náklady                            63 250,- Kč