#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo EU

Vážení spoluobčané,

Obec Jezdkovice zrealizovala projekt Stavební úpravy a přístavba MŠ Jezdkovice vedoucí k navýšení kapacity, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo na základě provedení stavebních úprav a související přístavby zvýšit stávající kapacitu Mateřské školy Jezdkovice, příspěvková organizace, Jezdkovice 51, 747 55 Jezdkovice. Po realizaci projektu byla navýšená kapacita na 28 dětí (tj. nárůst kapacity o 5 dětí). Výsledkem je na základě provedených stavebních úprav a přístavby změna dispozičního využití vnitřních prostor stávající budovy tak, že doposud nevyužívaná část budovy pro potřeby mateřské školy se stala její součástí za účelem rozšíření prostor stávající kmenové třídy. V rámci projektu byl zřízen bezbariérový vstup (nová přístavba), bezbariérové WC a realizovány další stavební aktivity podporující bezbariérovost, v souvislosti s nárůstem kapacity byl doplněn stávající nábytek.

Ukončení realizace projektu: srpen 2018

webové stránky Mateřské školy Jezdkovice

plakát publicita