#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Rozpočet a rozpočtová opatření
 

Rozpočet na rok 2021

 

 

 

Závěrečný účet a přílohy

 

Závěrečný účet za rok 2020

 

- Výkaz FIN

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

- Zpráva o hospodaření za rok 2020