#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Předmětem projektu bylo provedení úpravy veřejného prostranství před kaplí a instalace topných těles do chrámových lavic v kapli, která byla postavena v roce 1927 a zasvěcena Kristu Králi.

Realizací došlo ke zlepšení historického stavu budovy, k záchraně kulturního dědictví pro další generace a v neposlední řadě ke zlepšení křesťanského života v obci.

 

Realizace proběhla v září a říjnu roku 2012

Dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      141 582,- Kč

              Obec Jezdkovice                                87 862,- Kč

Celkové náklady                                             229 444,- Kč

 

Před realizací

kaple venek

 

Po realizaci

kaple venek