#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo msklogo MK

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,
Obec Jezdkovice zrealizovala projekt "Oprava krovu střechy zámku - II. etapa". V rámci projektu byla opravena druhá část střechy hospodářské budovy zámku Jezdkovice.

Jedná se o hospodářskou budovu zámku. Došlo k odstranění provizorního oplechování předělu krytin, původních okapů a svodů, střešní krytiny a laťování, vybourání zazdívek krokví. Došlo k provedení bednění střechy z předem ošetřených prken, jednostranně ze strany podhledu okapu hoblovaných a se sraženými styčnými podhledovými hranami. Ukotvení systémové pojistné hydroizolační folie na bednění. Položení nové krytiny, vč. kompletace okapních žlabů, zachytávače sněhu nad vjezdovými vraty, vše shodné s již osazenými prvky během I. etapy.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019" ve výši 418 500,- Kč.

Dále je projekt spolufinancován prostřednictvím ORP z rozpočtu Mininisterstva kultury ve výši 217 000,- Kč.

 

Realizace projektu: do 30.11.2019

oprava krovu střechy zámku, plakát

 

střecha  střecha      

střecha

 střecha              střecha