#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

                                     Záměry obce Jezdkovice

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2008 - 2010 

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2011 - 2014

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2014 - 2018

 • biologicky rozložitelný odpad - domácí kompostéry
 • zakoupení štěpkovače větví
 • snižování prašnosti v obci Jezdkovice, konkrétně malotraktor se zametacím kartáčem
 • oprava komínů na objektu zámku Jezdkovice
 • rekonstrukce místní komunikace v obci Jezdkovice na parcele č. 152
 • výsadba stromů v extravilánu obce Jezdkovice
 • zateplení požární zbrojnice
 • výměna vrat a dveří na zámku Jezdkovice
 • chodník podél silnice III/44342 v obci Jezdkovice
 • rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nových LED svítidel v místech, kde zcela chybí (dvě místa)
 • výsadba zeleně v intravilánu obce Jezdkovice
 • obnova kaple v Jezdkovicích
 • dětské hřiště v Jezdkovicích
 • stavební a dispoziční úpravy - obnova dílčí části objektu zámku (bývalý obecní byt a šrotovník)