#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

                                     Záměry obce Jezdkovice

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2018 - 2022

 •  

 

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2014 - 2018

 • biologicky rozložitelný odpad - domácí kompostéry
 • zakoupení štěpkovače větví
 • snižování prašnosti v obci Jezdkovice, konkrétně malotraktor se zametacím kartáčem
 • oprava komínů na objektu zámku Jezdkovice
 • rekonstrukce místní komunikace v obci Jezdkovice na parcele č. 152
 • výsadba stromů v extravilánu obce Jezdkovice
 • zateplení požární zbrojnice
 • výměna vrat a dveří na zámku Jezdkovice
 • chodník podél silnice III/44342 v obci Jezdkovice
 • rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nových LED svítidel v místech, kde zcela chybí (dvě místa)
 • výsadba zeleně v intravilánu obce Jezdkovice
 • obnova kaple v Jezdkovicích
 • dětské hřiště v Jezdkovicích
 • stavební a dispoziční úpravy - obnova dílčí části objektu zámku (bývalý obecní byt a šrotovník)

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2011 - 2014

 • vybudování dětského hřiště
 • oprava a výstavba místních komunikací
 • rekonstrukce kulturního domu (bude řešena ve dvou etapách)
 • vybudování víceúčelového hřiště
 • rekonstrukce veřejného osvětlení
 • statické zajištění severozápadního dvorního nároží zámku
 • stavební úpravy prostoru vnitřního schodiště levého křídla zámku
 • obnova schodiště zámku
 • studie obnovy a využití objektu zámku
 • zateplení budovy mateřské školy a stavební úpravy
 • doplnění dřevěných lavic topnými tělesy v obecní kapli
 • oprava kříže a celého prostoru před obecní kapli
 • zatrubnění příkopu a chodník podél silnice III/44342 v obci (před novou bytovou zástavbou).

 

Záměry obce Jezdkovice v letech 2008 - 2010 

 • statické zajištění severozápadní štitové stěny levého křídla zámku
 • dokončení územního plánu obce Jezdkovice
 • nové oplocení kolem požární nádrže, kaple a pomníku z 1. sv. války
 • stavební úpravy a obnova zeleně v zámeckém parku
 • nákup techniky pro údržbu zeleně
 • obnova taneční plochy v zámeckém parku
 • stavební úprávy hospodářského zázemí zámku (moštárna)
 • výstavba veřejného bezdrátového rozhlasu
 • výměna oken a prolézaček v mateřské škole
 • rekonstrukce Božích muk
 • oprava obecní kaple (křížova cesta, retábl, sedes, abakus, oprava lavic, obětní stůl a zhotovení vitrajových oken)
 • oprava venkovního schodiště vedoucí z 2. NP zámku do zámeckého parku