#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zámecký park procházel komplexní obnovou včetně revitalizace kamenných zdí, nově se provedly mlátové chodníky a přístupové chodníky z kamenné dlažby. Na ně bezprostředně navazuje taneční plocha, vybudována v 60 – 70tých létech minulého století. Park je často využíván k setkáním občanů při kulturních a společenských akcí, avšak taneční plocha byla v nevyhovujícím stavu.

 

Realizace provedena v září a říjnu 2010

 

Dotace: Státní zemědělský intervenční fond    420 657,- Kč

             Moravskoslezský kraj                           42 065,- Kč

             Obec Jezdkovice                                   4 674,- Kč

 

Před realizací

taneční plocha

 

V průběhu realizace

taneční plocha