#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zámek

Zámek

Historie zámku Jezdkovice
 

Pozdně renesanční zámek nechal postavit v letech 1618 až 1619 Bedřich Mitrovský z Nemyšle, který předtím odkoupil dřevěnou tvrz od pána Kašpara Rejbnic z Petrovice.

Po jeho smrti roku 1619 dědí panství vdova Barbora Mošovská, která se provdává za pána Jana Semoradského ze Semorad.

Za nedlouho v roce 1689 veškeré zboží Jezdkovské kupuje spolumajitel Bílovce baron František Oldřich de Poppen a drží jej až do roku 1723.

Po jeho smrti vše dědil jeho bratr Jindřich Filip Halama a nechává zámek přestavět v barokním slohu. V tuto dobu byl proveden soupis majetku a ohodnocen na cenu 1 224 slezských tolarů a 15 stříbrných grošů. Vrchnosti sloužilo 5 sedláků a 21 zahradníků.

Po jeho smrti přechází panství na jeho dcery, ale brzy vše prodávají Anně Marii hraběnce z Hodic. Od ní odkupuje zboží v roce 1756 Františka Tezlernová, rozená svobodná paní Neffzernová – Seifferta. Za ní byla stanovena výše gruntovního odvodu a povinnost robotovat pro vrchnost.

V roce 1793 převzal Jezdkovice hrabě Prokop Klebetsberg a o čtyři roky později přechází vše na Alžbětu Hemeberkovou, rozenou Tvorkovskou z Kravař.

Ve čtrnáctém století přichází na Moravu a do Slezska od Chrudimi rod Sedlnických z Choltic. Předkem tohoto rodu je Jan, jenž okolo roku 1448 se usadil na Sedlnici v Kravařsku (oblast kolem dnešního Nového Jičína). Větev Sedlnických, kteří se usadili na Jezdkovicích pochází z rodového sídla Sedlnických z Bílovce, kde se poprvé připomíná Bohunka Alžběta Sedlnická z Choltic, rozená Pražmová (1648 – 1652), která se později provdala za svého strýce Václava Zigmunda Sedlnického (1652 – 1669). Dalším pokračovatelem se stává Karel František Václav svobodný pán Sedlnický – Odrowaz z Choltic, syn Karla Jana Mikuláše Sedlnického (1723 - 1790). Tento Václav, když obdržel otcovský díl z majetku v Bílovci koupil v roce 1816 obec Držkovice a od 26. srpna 1821 panství Jezdkovice. Karel František Václav Sedlnický se narodil dne 26. 9. 1775 v Opavě, kde dne 12. 11. 1838 zemřel. Stal se zemským hejtmanem knížectví Opavského a Krnovského a zároveň nejvyšším sudím. Manželka Amalie svobodná paní Pino von Friedenthal, narozená dne 9. 1. 1786 v Hrozové, zemřela dne 26. 9. 1866 v Opavě (dcera Jacoba Felixe).


Děti:

  • Antonín František Karel, narozený dne 20. 6. 1803 v Šumburku, zemřel dne 19. 3. 1879 v Opavě (pokračovatel rodu v Jezdkovicích.
  • Ferdinand Michal Karel, narozený dne 20. 2. 1810 – c.k. rytmistr.
  • Seraph František Volfgang, narozený dne 15. 4. 1817 – c.k. plukovník
  • Heřman Karel, narozený dne 2. 6. 1820 – rada c.k. vrchního soudu


Pokračovatelem rodu Sedlnických se stává nejstarší syn Antonín František Karel svobodný pán Sedlnický – Odrowaz z Choltic. Zastával funkci nejvyššího zemského sudího vévodství Slezského. Po svatbě s hraběnkou Karolínou Augustou von Falkenhayn, narozenou dne 6. 8. 1817 dcerou majitele panství v Kyjovicích se manželé rozhodli žít trvale v Jezdkovicích. Svatba se konala dne 21. 2. 1841 v Troppau (Opava).  Hraběnka zemřela dne 24. 9. 1889 na zámku v Jezdkovicích. V průběhu čtyřicátých let devatenáctého století byl zámek přestavěn. Obnoveny byly hospodářské budovy, obnoven vyhořelý pivovar, stáje a skleník. V roce 1846 založil baron Sedlnický osadu, která dostala podle rodového původu Choltice. Stavební práce na vrchnostenských stavbách prováděl zednický mistr František Dulný z Hlavnice. Výsadbu a řešení zahradního perteru v létě 1846 prováděl zámecký zahradník z Kyjovic. K budově zámku bylo přistavěno schodiště, aby jím bylo „piáno mobile“ spojeno se zahradním parterem.


Děti:

  • Arnošt Maria, narozený dne 23 9. 1841 v Brně
  • Ida Maria, narozená dne 16. 3. 1843 v Brně, zemřela dne 1. 1. 1922 v Opavě


Dalším pokračovatelem v rodové linii je Arnošt Maria (Ernst) svobodný pán Sedlnický – Odrowaz z Choltic. Byl velmi činný v politických službách v Opavě, pak poslancem Slezského sněmu a naposled říšským poslancem. Panství zdědil v roce 1881, kdy v tuto dobu v obci se nacházelo 6 sedláků a 36 chalupníků, fojtství zaniklo. Zemřel dne 30. 1. 1904 na svém letohrádku v Gorizii. Manželka – Helena Ilka hraběnka Serényi, narozená dne 30. 4. 1849 v Brně. Svatba se konala dne 10. 7. 1871 ve Vídni, kde také dne 19. 12. 1930 zemřela. Rodina Serényi vlastnila Luhačovické panství a stala se zakladatelem lázní, které navštěvovala i rodina Sedlnických z Jezdkovic.


Děti:

  • Maria Karolina Anna, narozená dne 18. 4. 1874 v Opavě ve vile svého strýce Ferdinanda.


Poslední majitelkou panství a velkostatku v Jezdkovicích se stává Maria Karolina Anna svobodná slečna Sedlnická z Choltic (paní baronka). Vdává se dne 21. 3. 1906 a jejím manželem se stává svobodný pán Baron Hugo Rhemen, narozený dne 3. 9. 1861 v Münsteru in Westfalia. Manželství zůstalo bezdětné, zemřel dne 30. 10. 1929 v Jezdkovicích. Smuteční obřad proběhl ve zdejší kapli a jeho ostatky byly uloženy v rodinné hrobce ve Velkých Albrechticích u Bílovce. Celá léta působil jako mimořádný vyslanec v Buenos Aires v Argentině v době Rakousko – Uherské monarchie. Vdova baronka držela jako poslední majitelka panství až do roku 1945. Po konfiskaci majetku na jaře roku 1946 přes sběrný tábor v Tögingu v Bavorsku získala azyl u vzdálené rodiny Sedlnických v Eringu na Innu. Zde pobyla sedm let a pak na léčení při universitní klinice v Bad Münsteru dne 28. 2. 1953 ve věku 79 let zemřela (chřipka). Z Münsteru její tělo bylo převezeno do Eringu a v rodinné hrobce baronů Sedlnických a Esterházy u poutního kostela Svaté Anny pohřbena. Jejím úmrtím vymřel po 125ti letech rod Sedlnických na Jezdkovicích.


Vytvořeno: 6. 8. 2015
Poslední aktualizace: 28. 2. 2017 12:41
Autor: