#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obnova řešila úpravy veřejného prostranství v zámeckém parku. Účelem realizace byla úprava parku do nové podoby. Projekt řešil těžbu nevhodné zeleně, došlo k vykácení 57 ks dřevin, které byly přestárlé náletové stromy a 14 ks stromů bylo ošetřeno. Bylo nakoupeno cca 820 ks stromů, keřů a trvalek a došlo k obnově cca 1 100 m2 trávníků. Od hlavní brány se provedl nový příjezd. Dlažba je z přírodního kamene. Dále se jednalo o výstavbu dvou schodišť, opěrných zdí a opravu stávajících zdí. Došlo k výstavbě nového dřevěného altánu polokruhového půdorysu o poloměru 3 m a výšce 3,2 m. Stávající studna byla opatřena kovovým krytem.

Došlo i k nákupu zahradní techniky, která slouží k údržbě zeleně v zámeckém parku.

 

Realizace obnovy: rok 2009 – 2011

 

Dotace:  Ministerstvo zemědělství                3 809 324,- Kč

              Moravskoslezský kraj                        380 932,- Kč

              Obec Jezdkovice                                42 326,- Kč

Celkové náklady:                                         4 232 582,- Kč

 

Před realizací

parkpark

parkpark

 

Po realizaci

park