#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Projekt řešil vlastní zateplení fasády deskovým expandovaným polystyrenem tloušťky 150 mm a provedení konečné povrchové úpravy silikonovou probarvenou omítkou.

Dále bylo provedeno zateplení půdy, kde po odstranění cihelné dlažby byly položené dvě vrstvy izolačních samozhášivých desek tloušťky 100 mm, na které byly položené dřevoštěpkové desky.

Z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace se provedl výkop podél stěny a položilo se potrubí z PVC o průměru 125 mm a drenážní perforované potrubí o průměru 100 mm, které bylo uloženo ve štěrkovém loži.

 

Realizace projektu: říjen – prosinec roku 2013

 

Dotace: Státní fond životního prostředí   519 060,60 Kč

             Obec Jezdkovice                       230 223,40 Kč

Celkové náklady:                                    749 284,- Kč

 

Před realizací

zateplení mš zateplení mš

 

Po realizaci

zateplení mšzateplení mš