#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
 

Dokumenty, zveřejňované na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě Jezdkovice a na webových stránkách obce: www.jezdkovice.cz/urad-obce/finance-obce-svazku-a-prispevkove-organizace/

Dokumenty jsou také v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách Svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice: www.mikroregionhvozdnice.cz a v listinné podobě je do nich možno nahlédnout na obecním úřadě Dolní Životice. 

 

SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HVOZDNICE

 

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2026

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022