#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000809

čr   eu  pl
 

PROJEKT ŽIJEME SPOLEČNĚ - ŻYJEMY WSPÓLNIE

Cílem projektu Žijeme společně je prohloubení čerstvě navázané spolupráce mezi českými obcemi Otice, Jezdkovice, Zbyslavice a polskou gminou Olesno. V rámci této česko-polské spolupráce již proběhla úspěšná akce Vaříme společně, na kterou bychom nyní chtěli navázat řadou dalších společných aktivit v oblasti kultury a sportu, kterými budeme prohlubovat česko-polské vztahy nejen na úrovni hlavních představitelů obce, ale především také komunit a spolků našich obcí.

 Projekt byl financován v rámci mikroprojektů Silesia z Euroregionu Silesia.

Informace o projektu Žijeme společně - Żyjeme wspólnie ke stažení zde

 V obci Jezdkovice byl projekt rozdělen do 3 částí a uskutečnil se ve dnech 6.5., 1. a 2.9.2017:

  • 1. část projektu se uskutečnila dne 6.5.2017, kdy se konalo 21. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava. Fotografie z akce ke shlédnutí ZDE

pozvánka1pozvánka2

Harmonogram Svatofloriánských oslav konaných dne 6.5.2017

den

čas

činnost

6.5.2017

08:00 – 08:30

Příjezd zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka, obce Otice a obce Zbyslavice

08:30 – 10:30

Uvítání, pohoštění, prohlídka obce

09:00 – 10:30

Prezentace, předávání upomínkových předmětů hostům

09:00 – 10:30

Příjezd dechové kapely SDH Dolní Životice a hudební doprovod

10:30 – 11:00

Průvod obcí za doprovodu dechové kapely SDH Dolní Životice

11:00 – 12:30

Mše svatá v zámeckém parku sloužena za patrona hasičů sv. Floriána, zdravice hostů

12:30 – 13:30

Společný oběd hostů, zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka a všech účastníků Svatofloriánských oslav

13:30 – 15:30

Volná zábava v zámeckém parku za doprovodu dechové kapely SDH Dolní Životice

15:15 – 15:30

Přesun do Arboreta Nový Dvůr

15:30 – 16:45

Hudební vystoupení pěveckého sboru Babky z Vrchů, scholy Jezdkovice a prohlídka Arboreta Nový Dvůr

17:00 – 18:30

Společná večeře se zástupci polského partnera sołęctwa Wysoka, hostů

17:30 – 18:00

Ukázka požárního útoku družstva mužů Jezdkovice

17:40

Odjezd zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka

18:30 – 24:00

Volná zábava za doprovodu hudby v zámeckém parku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené časy jsou plánované a mohou se operativně měnit!

Kontakty:

Věra Burdová, starostka obce Jezdkovice: +420 724 184 392

Policie ČR: 158

Mezinárodní nouzová linka, Międzynarodowa Linia Crisis: 112

Velvyslanectví SR v ČR – nouzová linka: +420 607 646 573

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej: +420 257 099 500

 

  • 2. část projektu se uskutečnila dne 1.9.2017, kdy se konal VI. ročník noční hasičské soutěže "O putovní pohár starostky obce".

Harmonogram VI. ročníku noční hasičské soutěže "O putovní pohár starostky obce"

den

čas

                           činnost

místo

1.9.2017

(SDH)

18:00 – 18:30

Příjezd zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka, obce Otice a Zbyslavice

 

18:30 – 19:30

Uvítání, pohoštění

Kulturní dům

19:30 – 20:30

Příprava na hasičskou soutěž

Fotbalové hřiště

20:00 – 20:30

Prezentace účastníků noční hasičské soutěže

Fotbalové hřiště

20:30 – 24:00

Noční hasičská soutěže „O putovní pohár starostky obce“

Fotbalové hřiště

24:00 (po skončení soutěže)

Odjezd zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka do hotelu

 

 

  • 3. část projektu se uskutečnila dne 2.9.2017, kdy proběhly oslavy k 90. výročí od vysvěcení kaple v Jezdkovicích.

Harmonogram oslav k 90. výročí od vysvěcení kaple v Jezdkovicích

den

čas

                           činnost

místo

2.9.2017

(obec)

9:30 – 10:00

Odjezd z hotelu a příjezd zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka do Jezdkovic,  příjezd zástupců z obce Otice a Zbyslavice a příjezd slovenského partnera z obce Malý Cetín

 

10:00 – 12:00

Předání upomínkových předmětů, prohlídka obce, volná zábav

Obec

12:00 – 13:00

Společný oběd

Kulturní dům

13:00 – 13:30

Přesun do místní kaple na mši svatou

 

13:30 – 14:45

Mše svatá sloužena u příležitosti 90. výročí od vysvěcení místní kaple

Kaple

14:45 – 15:00

Po mši svaté přesun z kaple do zámeckého parku

 
  15:00 – 15:30 Pohoštění Zámecký park
  15:00 – 20:00 Zahradní slavnost, kulturní program – Devatero řemesel desátá láska, k poslechu a tanci hudební kapela Country Kavalérie Zámecký park
  20:00 – 21:00 Společná večeře Kulturní dům
         21:00 Odjezd zástupců polského partnera sołęctwa Wysoka zpět do Polska a slovenského partnera Malý Cetín  

Uvedené časy jsou plánované a mohou se operativně měnit!

Kontakty:

Věra Burdová, starostka obce Jezdkovice: +420 724 184 392

Policie ČR: 158

Mezinárodní nouzová linka, Międzynarodowa Linia Crisis: 112

Velvyslanectví SR v ČR – nouzová linka: +420 607 646 573

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej: +420 257 099 500

V obci Otice je projekt rozdělen také do 3 části a uskuteční se ve dnech 20.5., 3.6. a 16.9.2017:

  •  1. část projektu se uskutečnila dne 20.5.2017, kdy se konal Fotbalový turnaj starých pánů.

turnaj seniorů

  •  2. část projektu se uskutečnila dne 3.6.2017, kdy se konal Fotbalový turnaj dětí.
  •  3. část projektu se uskutečnila dne 16.9.2017, kdy se konaly Otické zelné slavnosti.

otické slavnosti

 otické slavnostisoutěž zelíprogram slavnostípřihláška do soutěže

obci Zbyslavice proběhl ve dnech 6. - 7.5.2017 v rámci projektu Žijeme společně Víkend s fair trade piknikem.

Zbyslavice

Polský partner gmina Olesno, pořádala ve dnech 29. - 30.7.2017 v rámci projektu Žijeme společně Dny Olesno. Akce se zúčastnili 4 zástupci z každé partnerské obce. Fotografie ke shlédnutí ZDE