#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo projektu

logo euroregion

 

 

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002143

 

„Za společnou historií i současností národů Evropské unie, za podporu sounáležitosti ERS“

„Za wspólna historie i wspolczesność naródov Unii Europejskiej, za wsparcie prynaleźności do ERS“

 

Je čtvrtým velkým projektem družebních obcí Jezdkovice, Otice, Zbyslavice a obcí Borki Wielke, Wojciechov a Wysoka (zastoupeny městem Olesnem).

Aktivity probíhají po celý rok 2020 na území Borek Wielkich, Olesna, Otic a na území České i Polské republiky, ve městech a památkách, které tvoří společnou historii i současnost obou národů. Na některé akce jsou přizváni hosté ze Slovenské republiky.

Mimo projekt se konají jako doprovodné akce například Turnaj starých pánů v kopané, Turnaj dětí a mládeže v kopané, oslavy Dne Olesna a dnešní Otické zelné slavnosti i další přátelské akce.

Všechny akce jsou finančně podpořeny Evropským fondem pro regionální rozvoj částkou asi 20 000,- Euro.

 


Jest to czwarty duży projekt społeczności bliźniaczych Jezdkovice, Otice, Zbyslavice oraz wsie Borki Wielkie, Wojciechov i Wysoka (reprezentowane przez miasto Oleśno).

Działania odbywają się przez cały rok 2020 na terytorium Borka Wielkiego, Oleśny, Otic oraz na terytorium Czech i Polski, w miastach i zabytkach, które tworzą wspólną historię i teraźniejszość obu narodów. Goście ze Słowacji są zaproszeni na niektóre wydarzenia.

Oprócz projektu odbywają się imprezy towarzyszące, takie jak Turniej Starszych Mistrzów w Piłce Nożnej, Turniej Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej, obchody Dnia Oleśnicy i dzisiejszy Festiwal Kapusty Otice oraz inne przyjazne wydarzenia

Wszystkie działania są wspierane finansowo przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości około 20 000 euro.


 

Klíčové aktivity a termíny konání:

  • Slasti a strasti seniora včera, dnes a zítra – 15.-16.5.2020
  • Zájezd dětí ZŠ Otice, ZŠ Zbyslavice a ZŠ Jezdkovice – po stopách slezských povstání – 28.5.-28.6.2020.
  • Společně po stopách evropských dějin – 3.-4.6.2020
  • Vzdělávací setkání zastupitelů CZ-PL (SK,HU) v Oticích na téma Veřejná správa a samospráva v členských zemích Višegrádské čtyřky – 8.-9.10.2020