#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo MSK

Vážení spoluobčané,

Obec Jezdkovice realizuje projekt "Obnova části zámku Jezdkovice - bývalého šrotovníku (III. etapa obnovy)". Cílem projektu je zajistit špatný technický stav budovy šrotovníku, stavebními úpravami renovovat a zachovat kulturní památku (projekt ve III. etapě). Umožnit občanům současné využití těchto jedinečných prostor v zámku Jezdkovice - zřízením klubovny pro spolkové a volnočasové aktivity. V této III. etapě bude odstraněn přístřešek při vstupu. Objekt bude rekonstruován z tradičních materiálů. Zděné konstrukce budou prováděny z cihel plných pálených na vápennou maltu. Provede se sanace a úprava venkovních říms. Venkovní stany stěn se opraví, budou vysekány z degradované cihly, dozdí se nově včetně venkovních nik. Plochy se dorovnají hrubými vápennými trasovými omítkami a štukem. Provede se oprava a doplnění zdiva a střešní římsy vč. krytiny.

 

Ukončení realizace projektu: listopad 2020

 

publicita šrotovník III.