#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo EU

Vážení spoluobčané,

Obec Jezdkovice realizuje projekt Stavební úpravy a přístavba MŠ Jezdkovice vedoucí k navýšení kapacity, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je na základě provedení stavebních úprav a související přístavby zvýšit stávající kapacitu Mateřské školy Jezdkovice, příspěvková organizace, Jezdkovice 51, 747 55 Jezdkovice. Stávající kapacita mateřské školy činí 23 dětí, po realizaci projektu bude navýšená kapacita činit 28 dětí (tj. nárůst kapacity o 5 dětí). Výsledkem bude na základě provedených stavebních úprav a přístavby změna dispozičního využití vnitřních prostor stávající budovy tak, že doposud nevyužívaná část budovy pro potřeby mateřské školy se stane její součástí za účelem rozšíření prostor stávající kmenové třídy. V rámci projektu bude zřízen bezbariérový vstup (nová přístavba), bezbariérové WC a realizovány další stavební aktivity podporující bezbariérovost, v souvislosti s nárůstem kapacity bude doplněn stávající nábytek.

Ukončení realizace projektu: srpen 2018

webové stránky Mateřské školy Jezdkovice

plakát publicita