#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Provozní řád víceúčelového hřiště s umělým povrchem

 

 

Článek I. Provozování víceúčelového hřiště

 

 1. Provozní řád stanoví pravidla provozu víceúčelového sportovního hřiště (dále jen hřiště) v obci Jezdkovice.  Vlastníkem i provozovatelem hřiště je obec Jezdkovice, 747 55 Jezdkovice.
 2. Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny uživatele hřiště.
 3. Hřiště je určeno k provozování míčových her veřejností všech věkových skupin. Jedná se například o tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, street basketball, florbal a ostatní míčové hry.
 4. Za provoz zodpovídá provozovatel hřiště – obec Jezdkovice. Provozovatel jmenuje správce hřiště. Správce vydává klíče od hřiště a od úschovny vybavení hřiště proti podpisu. Kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách obce Jezdkovice.
 5. Termín pro vstup na víceúčelové hřiště si rezervujte na webových stránkách obce Jezdkovice přes rezervační formulář.

 

 

Článek II. Pravidla užívání víceúčelového hřiště

 

 1. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním činnosti, pro které bylo vybudováno: tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, street basketball, florbal a ostatní míčové hry.
 2. Na hřiště mají povolen vstup děti, mládež a dospělí pouze za účelem využití hřiště ke sportovním aktivitám.
 3. Děti mladší 10ti let mají vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
 4. Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné předpisy.
 5. Všechny osoby jsou povinné se na hřišti chovat tak, aby nepoškodily zdraví své či ostatních přítomných osob.
 6. Uživatel si při převzetí víceúčelového hřiště a dalšího vybavení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 7. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který o události provede zápis do provozní knihy. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 8. Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště, nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek.
 9. Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 10. Při znečištění povrchu hlínou, listím, kamínky, trávou a dalšími nečistotami z okolí je uživatel povinen všechny nečistoty smést metlou.

 

 

Článek III. Zákazy

 

 • Zákaz vstupu na hrací plochu v kopačkách, botách s podpatkem či tretrách s hřeby. Na víceúčelové hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou bílou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky).
 • Zákaz vstupu se psy a jinými domácími zvířaty.
 • Zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a odhazování nedopalků v prostorách víceúčelového hřiště.
 • Zákaz manipulace s bodnými, sečnými, řeznými nástroji či předměty, které mohou poškodit povrch hřiště.
 • Zákaz úmyslného a prudkého odrážení míče o ploty a sítě.
 • Zákaz vnášení a konzumace jídla a nápojů na hrací plochu.
 • Zákaz odhazování žvýkaček a dalších odpadků mimo odpadkový koš.
 • Zákaz jezdit po víceúčelovém hřišti na kole, kolečkových bruslích, skateboardu a jiným dopravním prostředkem.
 • Zákaz vstupu na hřiště osobám podnapilým, ovlivněným omamnými látkami nebo osobám, které pro duševní chorobu nejsou schopny ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky.
 • Zákaz přelézání plotů, branky, lezení po konstrukcích, sítích a jejich poškozování.
 • Zákaz poškozování zařízení a zeleně v prostoru víceúčelového hřiště.
 • Zákaz přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovena místa.
 • Zákaz narušování veřejného pořádku nadměrným hlukem.
 • Zákaz provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v blízkosti hřiště.

 

 

 

Prostory víceúčelového hřiště jsou monitorovány kamerovým systémem.

 

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

 

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!

 

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků!

 

REZERVACE