#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Mateřská škola Jezdkovice
 

Mateřská škola Jezdkovice

 

 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Obec Jezdkovice vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Jezdkovice, příspěvkové organizace se sídlem Jezdkovice 51, 747 55 Jezdkovice s předpokládaným nástupem 01.12.2020.

Informace s předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy, Náležitosti písemné přihlášky a dokladech, které musí být k přihlášce přiloženy k nahlédnutí zde

Přihlášky s povinnými doklady musí být v uzavřené obálce s označením "KONKURS MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE - NEOTEVÍRAT" doručeny do 09.09.2020 do 14.00 hod. osobně do podatelny Obecního úřadu Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 nebo zaslány doporučeně na adres: Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice.

Přihláška k vyplnění ke stažení zde

Případné dotazy na telefonu 724 184 392, Věra Burdová - starostka obce nebo na e-mailu: obec@jezdkovice.cz

 

Adresa

 Mateřská škola Jezdkovice
 příspěvková organizace
 Jezdkovice 51
 747 55  Litultovice

 

Kontakty

Tel:         724 362 392

E-mail:    skolka@jezdkovice.cz

www:      http://msjezdkovice.webnode.cz/

 

Provozní doba

 

 pondělí až pátek 6:15 - 16:00 hod

 

Personální obsazení

 

 ředitelka: Bc. Hana Palyzová

 učitelka: Pavla Austová

 asistent pedagoga: Markéta Říčná

 provozní: Hana Sochorová