Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

OZV č.1/2014

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezdkovice

 

OZV č.1/2016

o místním poplatku ze psů

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů - formulář k vyplnění

*.doc, *.pdf 

 

OZV č.2/2016

o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Oznamovací povinnost poplatníka - formulář k vyplnění

*.pdf

 

 

Opatření obce Jezdkovice o znaku a praporu a jejich využívání