Obsah

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
 

Dokumenty, zveřejňované na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě Jezdkovice a na webových stránkách obce: www.jezdkovice.cz/urad-obce/finance-obce-svazku-a-prispevkove-organizace/
 

OBEC JEZDKOVICE

 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2017-2020

Rozpočet na rok 2017

Závěrečný účet za rok 2016

Přílohy k závěrečnému účtu:

- Výkaz FIN

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

- Zpráva o hospodaření za rok 2016
 

Rozpočtová opatření:

- Rozpočtové opatření č. 6

- Rozpočtové opatření č. 5

- Rozpočtové opatření č. 4

- Rozpočtové opatření č. 3

- Rozpočtové opatření č. 2

- Rozpočtové opatření č. 1