#

Navigace

Obsah

 

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_013/0001586

logo projektu

Sportovně-vzdělávací setkání myslivců Wysoke a Malý Cetín s Mysliveckým spolkem Soseň

Ve dnech 7. - 8. července 2018 se ve Stěbořské skále uskuteční v rámci přeshraniční spolupráce Sportovně-vzdělávací setkání myslivců Wysoke a Malého Cetína s myslivci MS Soseň.

 

Myslivecký den bude slavnostně zahájen prohlídkou střelnice a jejího zázemí.
Přítomní budou vystavovatelé fotek se zaměřením na krásy přírody, ptactva a zvěře – vernisáž s autory, bude následovat prezentace s odbornou přednáškou. Nebude chybět střelecká soutěž, střelba na asfaltové holuby s vyhodnocením střelecké soutěže. Shlédneme odborné vystoupení trubačů, seznámíme se s Dykovými mysliveckými signály. Poslechneme si vystoupení trubačů a seznámíme se s Dykovými mysliveckými signály. Dále bude následovat odborný seminář na téma Úživnost honitby a vliv predátorů na populaci zajíce polního a bažanta obecného. Praktická ukázka péče o zvěř – krmelce a zásypy, napáječky, skladování krmiv, plány mysliveckého hospodaření. Ukázka vábení jelenů – troubení. Všechny prezentace jsou s odbornými přednáškami. Účastníkům mysliveckého dne bude odpovídáno na jejich otázky.

K večernímu posezení a k tanci nám bude hrát kapela Country Kavalérie.

 


Polowanie dzień rozpocznie wycieczkę swoich obiektów i strzelnicy.
Wystawcy zaprezentują obrazy koncentrujące się na piękno przyrody, ptaków i zwierząt - otwarcie z autorami będzie śledzić prezentację wykładu ekspertów. Nie będzie również konkurs strzelania, strzelanie na strzelnicy gołębi gliny konkurencji z oceną. Zobacz profesjonalne występy trębaczy, poznajemy sygnały myśliwskie Dykovými. Słuchamy występów i trębaczy znają sygnałów myśliwskich Dykovými. Odbędzie się seminarium eksperckiego o nośności podłoża polowania i wpływ drapieżników na populację zajęcy i bażantów. Praktyczna demonstracja opieki nad zwierzętami - stojaki i proszków, pijących, przechowywanie paszy, planów zarządzania gry. Próbka wabik jelenie - rogi. Wszystkie prezentacje są wykłady eksperckie. Uczestnicy myśliwskie dzień będą odpowiadać na ich pytania.


Na wieczór i tańczymy Zespół zagra Kraj kawalerii.


 

Program setkání k nahlédnutí zde


Účel této aktivity je, aby CZ a SK formou přednášek ukázali a předali zkušenosti polskému partnerovi, který nemá tyto zkušenosti v oblasti myslivosti.

 

Společensko-vzdělávací seminář pro jednotky dobrovolných hasičů B. Wielkich, SDH Otice a SDH Jezdkovice

Ve dnech 12. - 13. května 2018 proběhl v obci Otice Společensko-vzdělávací seminář pro jednotky dobrovolných hasičů partnerských obcí.

Pozvánka na akci k nahlédnutí zde

 

Sportovně - vzdělávací setkání myslivců z Borek Wielkich a Čechyniec s myslivci z Otic, Zbyslavic a Jezdkovic

Obec Otice ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Hvozdnice pořádá ve dnech 26.6. - 1.7.2018 v areálu Kynologického cvičiště v Oticích Společensko-vzdělávací setkání myslivců z Borek Wielkich a Čechyniec s myslivci z Otic, Zbyslavic a Jezdkovic.

Pozvánka včetně programu setkání k nahlédnutí zde