#

Navigace

Obsah

PROJEKT PARTNERSTVÍ BEZ HRANIC

 

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_013/0001586

logo projektu

czeupl

Sportovně-vzdělávací setkání myslivců Wysoke a Malý Cetín s Mysliveckým spolkem Soseň

Ve dnech 7. - 8. července 2018 se ve Stěbořské skále uskutečnilo v rámci přeshraniční spolupráce Sportovně-vzdělávací setkání myslivců Wysoke a Malého Cetína s myslivci MS Soseň.

 

Myslivecký den byl slavnostně zahájen prohlídkou střelnice a jejího zázemí.
Přítomní byli vystavovatelé fotek se zaměřením na krásy přírody, ptactva a zvěře – vernisáž s autory, následovala prezentace s odbornou přednáškou. Nechyběla střelecká soutěž, střelba na asfaltové holuby s vyhodnocením střelecké soutěže. Poslechli jsme si vystoupení trubačů a seznámili se s Dykovými mysliveckými signály. Dále následoval odborný seminář na téma Úživnost honitby a vliv predátorů na populaci zajíce polního a bažanta obecného. Praktická ukázka péče o zvěř – krmelce a zásypy, napáječky, skladování krmiv, plány mysliveckého hospodaření. Ukázka vábení jelenů – troubení. Všechny prezentace byly s odbornými přednáškami. Účastníkům mysliveckého dne bylo odpovídáno na jejich otázky.

K večernímu posezení a k tanci nám hrála kapela Country Kavalérie.


Dzień polowań zainaugurowano wycieczką po strzelnicy i jej tle.
Byli wystawcy zdjęć skupiających się na pięknie natury, ptaków i gry - wernisażu z autorami, a następnie prezentacji z wykładem. Odbył się konkurs strzelecki, strzelanie do gołębi asfaltowych z oceną zawodów strzeleckich. Słuchaliśmy trębaczy i poznaliśmy sygnały myśliwskie Dyke'a. Następnie odbyło się seminarium eksperckie na temat czystości myślistwa i wpływu drapieżników na populację zająca i bażanta. Praktyczna demonstracja pielęgnacji zwierzyny - pasze i pasze, pijący, przechowywanie paszy, plany polowań. Demonstracja jelenia jelenia - trąbka. Wszystkie prezentacje odbywały się na profesjonalnych wykładach. Dzień łowcy został udzielony na ich pytania.

Krajowa kawaleria grała na wieczorne siedzenie i taniec.


Program setkání k nahlédnutí zde


Účel této aktivity bylo, aby CZ a SK formou přednášek ukázali a předali zkušenosti polskému partnerovi, který nemá tyto zkušenosti v oblasti myslivosti.

 

Společensko-vzdělávací seminář pro jednotky dobrovolných hasičů B. Wielkich, SDH Otice a SDH Jezdkovice

Ve dnech 12. - 13. května 2018 proběhl v obci Otice Společensko-vzdělávací seminář pro jednotky dobrovolných hasičů partnerských obcí.

Pozvánka na akci k nahlédnutí zde

 

Sportovně - vzdělávací setkání myslivců z Borek Wielkich a Čechyniec s myslivci z Otic, Zbyslavic a Jezdkovic

Obec Otice ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Hvozdnice pořádala ve dnech 26.6. - 1.7.2018 v areálu Kynologického cvičiště v Oticích Společensko-vzdělávací setkání myslivců z Borek Wielkich a Čechyniec s myslivci z Otic, Zbyslavic a Jezdkovic.

Pozvánka včetně programu setkání k nahlédnutí zde